การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้

  • รับประกันสินค้าจาก selesgames เป็นตามเงื่อนไขบริษัทฯ อายุการรับประกันนับตั้งแต่วันจัดส่งสินค้า
  • ค่าจัดส่งทีมงานในการบริการนอกสถานที่ ฟรี ไม่มีเงื่อนไข
  • กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ทางบริษัทจะหาสินค้าตรงตามสเปกให้คุณลูกค้า นอกจากสินค้านั้นไม่ผลิตอีกต่อไปทางบริษัทจะนำวัสดุเทียมเท่าในการซ่อมแซมแทน สินค้าจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เสียหายเท่านั้น
  • กรณีที่สินค้ามีการซ่อมทางบริษัทจะรับประกันนับจากวันที่ส่งให้คุณลูกค้า ไม่ขยายระยะเวลาเพิ่ม
  • ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรณีเปลี่ยนโอนสินค้า หรือ กรรมสิทธิ์ ต้องแจ้งกับบริษัท ก่อนเท่านั้น ถ้าไม่แจ้งสินค้านั้นจะหมดสิทธิ์การรับประกันทันที่
  • สินค้าจะรับประกันในประเทศไทยเท่านั้น